NIP 010081
Nama Saiful Yahya, S.Sn, M.T
Unit Kerja Akademik
Jabatan Ka. Prodi DKV
Email yahya@stiki.ac.id
Telp. ext (0341) 564006 . 22