NIP 4050
Nama Ali Fahnur Yavi
Unit Kerja Akademik
Jabatan Asisten
Email yavi@stiki.ac.id
Telp.ext (0341) 564006 . 14